KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2019 - 2020

UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đống Đa, ngày 30 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6

NĂM HỌC 2019 - 2020

* Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

* Đối tượng dự tuyển: Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học.

* Địa bàn tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa,

thành phố Hà Nội (trước thời gian khảo sát 01/01/2019; con ở cùng hộ khẩu với cha, mẹ).

* Chỉ tiêu tuyển sinh: 650 học sinh/14 lớp.

* Thời gian tuyển sinh:

- Tuyển sinh trực tuyến: Từ 07/7/2019 đến hết ngày 09/7/2019.

CMHS chủ động đăng ký trên trang web: tuyensinhdaucap.hanoi.gov.vn

Các trường hợp đăng ký tuyển sinh thành công, CMHS in giấy nhập học và nộp cùng hồ sơ

 nhập học theo lịch tuyển sinh trực tiếp.

- Tuyển sinh trực tiếp: Các trường hợp đăng ký tuyển sinh trực tuyến chưa thành

 công nộp hồ sơ dự tuyển vào buổi Sáng từ 8h00 đến 11h00 các ngày cụ thể như sau:


Thứ

Ngày

Lịch tuyển sinh

Thứ Bảy

13/7/2019

Tổ dân phố số 1 đến số 14

Thứ Hai

15/7/2019

Tổ dân phố số 15 đến số 28

Thứ Ba

16/7/2019

Các trường hợp còn lại

Thứ Tư

17/7/2019

Các trường hợp còn lại

Thứ Năm

18/7/2019

Các trường hợp còn lại

- Tuyển sinh bổ sung: các ngày 20, 21/7/2019 (nếu còn chỉ tiêu).

* Hồ sơ tuyển sinh gồm:

- Giấy nhập học hoặc Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu);

- Bản chính Học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học;

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô Sổ hộ khẩu (kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Bản phôtô các giấy chứng nhận (nếu có - kèm theo bản chính để đối chiếu).

* Lớp song ngữ Anh - Đức: Ngoại ngữ 1: tiếng Anh, ngoại ngữ 2: tiếng Đức.

* Lớp song ngữ Anh - Nhật: Ngoại ngữ 1: tiếng Anh, ngoại ngữ 2: tiếng Nhật.

* Lớp Tiếng Anh - Language Link: Lớp tiếng Anh chất lượng cao.

* Lớp Toán - Tiếng Anh: Bổ trợ thêm 2 tiết/tuần giải Toán bằng tiếng Anh theo chương trình 

của công ty Gmaths.

Để tham gia vào lớp tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Anh Language Link và Toán tiếng Anh, học sinh

 phải có kết quả học tập các môn Văn-Toán-Anh từ 9 điểm trở lên trong 5 năm Tiểu học; có năng khiếu

 về ngoại ngữ và yêu thích bộ môn; cam kết tham gia chương trình từ lớp 6 đến lớp 9.

CMHS có nguyện vọng cho con vào học các lớp trên đọc Thông tin tham khảo tại 

bảng tin nhà trường và nộp đơn đăng ký cùng hồ sơ dự tuyển.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                       HIỆU TRƯỞNG

 

                             (Đã ký)

                     Đinh Thị Vân Hồng

 

 

QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH TRỰC TIẾP

(TẠI NHÀ ĐA NĂNG)

1.     Bàn tư vấn, hỗ trợ tuyển sinh

2.     Bàn kiểm tra hồ sơ

3.     Khu vực khai hồ sơ - Đăng ký đồng phục

4.     Bàn thu hồ sơ:

Nhà trường sẽ nhận hồ sơ gồm:

- Giấy nhập học hoặc Đơn đăng ký tuyển sinh;

- Học bạ tiểu học (Bản chính);

- Giấy khai sinh (Bản sao hợp lệ);

- Bản phôtô Hộ khẩu (có xác nhận khớp với bản chính);

- Bản phôtô các chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- Đơn đăng ký học lớp tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Anh Language Link và Toán Tiếng Anh

(nếu có nguyện vọng).

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH