KÍ ỨC TUỔI HỌC TRÒ
NHỚ MÃI MÁI TRƯỜNG

Bốn m­uơi năm xây dựng, truởng thành

Biết bao nhọc nhằn, gian nan, vất vả

Nguời trồng cây và nguời hái quả

Bao yêu thuơng, gắn bó với mái truờng

Đống Đa ơi! Hai tiếng thân thuơng

Tôi yên lặng, chạm tay vào nỗi nhớ

Áo trắng xa, sợi buồn chăng ô cửa

Phuợng đỏ hoe màu mắt đợi chờ

Tôi tìm về thấy cũ trưòng xưa

Gặp câu thơ trong ngăn bàn rưng khóc

Và hơi ấm thầy cô, tiếng giảng bài còn đọng

Chợt trong hồn bụi phấn lại thầm rơi

Yêu làm sao, nhớ lắm, Đống Đa ơi!

Mong thời gian đừng phủ mờ kỉ niệm

Nghe mênh mông dư âm ngày tiễn biệt

Tôi tìm về kí ức mái truờng xưa

Học sinh khóa 2007 - 2011