Phụ huynh cần biết
Nhờ một phần mềm có tên Geometer’ Sketchpad, học sinh chơi mà học: thu thập kiến thức từ sách giáo khoa, internet và cùng giáo viên làm bài, soạn giáo án.
Đó là lời phát biểu của ông Tạ Ngọc Thắng - Hiệu trưởng trường THCS Đống Đa, Hà Nội tại lễ khai giảng năm học 2010-2011.