Quảng cáo
Đăng nhập
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Tháng 03 : 79.514
Năm 2020 : 114.656
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 6, 7, 8, 9 (Tuần từ 24/2 đến 29/2/2020)

Trường THCS Đống Đa                                                Nhóm sử 6

NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Hoàn thành Phiếu học tập về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

cuoc-khoi-nghia-hai-ba-trung-1.jpg

(Hình 1.1. Hai Bà Trưng ra trận)

      

       “Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng

        Ba kẻo oan ức lòng chồng

  Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này”

(Nguồn: Thiên Nam ngữ lục”

 

 

a. Dựa vào 4 câu thơ trên, em hãy nêu mục tiêu của cuộc khởi nghĩa:

1……………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………………………….

 

unnamed.jpg

Hình 1.2. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

 

b. Dựa vào Hình 1.2 và các địa danh đã cho sẵn, em hãy tường thuật lại diễn biễn cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có liên quan đến địa danh đó.

Mê Linh:…………………………………...

………………………………………………

Hát Môn:…………………………………..

………………………………………………

Luy Lâu:……………………………………

……………………………………………….

Cổ Loa:……………………………………..

………………………………………………

c. Kết quả của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng:

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Đọc đoạn tư liệu và trả lời các câu hỏi dưới đây.

Tư liêu:

“Đền Hát Môn (xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, nơi thờ Hai Bà Trưng, người đã có công dấy binh khởi nghĩa, diệt quân Đông Hán xâm lược vào năm 40 sau Công nguyên. Để tưởng nhớ công ơn của Hai Bà, hằng năm vào ngày 6 tháng 3 âm lịch, nơi đây đều tổ chức lễ hội để du khách thập phương chiêm bái, hướng về cội nguồn dân tộc”.

(Nguồn: baomoi.com)

 

Hình 2.1. Điện thờ đền Hát Môn

Hình 2.2. Quang cảnh lễ hội đền Hát Môn

 

a. Vì sao lễ hội đền Hát Môn được tổ chức vào ngày 6 tháng 3 Âm lịch hàng năm?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b. Ngoài đền thờ tại Mê Linh, Hát Môn, nhân dân ta còn lập nhiều đền thờ Hai Bà Trưng trên khắp cả nước. Theo em, điều đó có ý nghĩa gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Em hãy xây dựng hồ sơ nhân vật Bà Triệu bằng cách bổ sung thông tin/hình ảnh vào chỗ trống dưới đây:

 

 

Thông tin cá nhân:

- Tên thật: ……………………………..

- Quê quán: ……………………………

- Tiểu sử:………………………………

                      Hình ảnh Bà Triệu

KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU

- Nguyên nhân: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....

- Diễn biến: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

- Kết quả, ý nghĩa:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

4. Một số đường link tham khảo:

[Hào Khí Ngàn Năm] - Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa.

https://www.youtube.com/watch?v=WYzEB0rx72E

[Hào Khí Ngàn Năm] - Thiều Hoa công chúa nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng

https://www.youtube.com/watch?v=iA_GKLw2010

[Hào Khí Ngàn Năm] - Trưng Trắc xưng vương

https://www.youtube.com/watch?v=VjrigYIIaYk

 [Hào Khí Ngàn Năm] - Hai Bà Trưng giao chiến với Mã Viện

https://www.youtube.com/watch?v=dxjhkPUrMjE

[Hào Khí Ngàn Năm] - Khởi Nghĩa Bà Triệu

https://www.youtube.com/watch?v=7LEcIv7QPSE

 

 

 

Trường THCS Đống Đa                                                                      Nhóm Sử 7

HƯỚNG DẪN HỌC MÔN LỊCH SỬ 7

I. NỘI DUNG ÔN TẬP

Dựa vào kiến thức đã học ở bài 10; 13; 20, em hãy hoàn thiện các câu sau:

Câu 1: Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý - Trần ở những điểm nào?

- Triều đình:

+ .................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

- Đơn vị hành chính:

+ .................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

+ .................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

- Cách đào tạo, tuyển chọn bổ dụng quan lại:

+ .................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

+ .................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

Câu 2: Nhà nước Lê sơ và nhà nước Lý - Trần có đặc điểm gì khác nhau?

- Đặc điểm nhà nước thời Lý - Trần:

.....................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................  

- Đặc điểm nhà nước thời Lê sơ: ......................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................  

Câu 3: Luật pháp thời Lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời Lý – Trần?

Luật pháp

Thời Lý – Trần

Thời Lê sơ

Giống nhau

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

Khác nhau

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHUẨN BỊ CHO NHỮNG BÀI HỌC SAU

1. Đọc nội dung và tóm tắt nội dung bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

II. Tình hình kinh tế - xã hội.

            III. Tình hình văn hóa, giáo dục.

2. Dựa vào kiến thức SGK – tr.102-103, kết hợp hiểu biết của bản thân, em hãy hoàn thiện thẻ nhớ về các nhân vật lịch sử sau:

 

  • Đóng góp: ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 

 

 

  • Tác phẩm tiêu biểu: ..................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Nội dung tư tưởng:................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 

  • Tiểu sử: .....................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 

 

Nguyễn Trãi

(1380 – 1442)

a. Nguyễn Trãi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Tác phẩm tiêu biểu: ..................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Nội dung tư tưởng:................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 

  • Tiểu sử: .....................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 

 

Lê Thánh Tông

(1442 – 1497)

b. Lê Thánh Tông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Đóng góp: ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Trường THCS Đống Đa                                                          Nhóm Sử  8

NỘI DUNG ÔN TẬP

 

I. NỘI DUNG ÔN TẬP

Dựa vào kiến thức đã học trong SGK Lịch sử 8:

Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Em hãy hoàn thiện các phiếu bài tập sau:

Bài tập 1: Đọc đoạn tư liệu, xác định điền vào sơ đồ bên dưới 3 lí do khiến thực dân Pháp chọn Đà Nẵng địa điểm nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta.

 

Tư liệu:

Chọn Đà Nẵng mục tiêu tấn công đầu tiên, tư bản Pháp nhằm đạt mấy mục đích sau: cửa biển nơi đây tương đối sâu rộng nên tàu chiến chúng thể ra vào dễ dàng; hậu phương Quảng Nam giàu và đông dân có thể giúp chúng thực hiện khẩu hiệu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh; trông chờ vào sự ủng hộ của giáo dân vùng này bọn gián điệp đội lốt giáo hoạt động trong đất liền đã báo cáo khá mạnh.

 

(Nguồn: Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập II,

NXB Giáo dục, H.2003, tr.17.)

 

Lí do 1: ................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

Lí do 3: ...............................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

Lí do 2: ...............................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

Thực dân Pháp chọn Đà Nẵng

làm điểmtấn công đầu tiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập 2: Dựa vào Hình 85, Hình 86 trong SGK Lịch sử 8 trang 117-118, hãy hoàn thành phiếu học tập về phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1873.

PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP

CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

 

Kết quả hình ảnh cho phong trào kháng chiến chống pháp từ 1858 đến 1873

Trung tâm của phong trào

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

 

Kết quả hình ảnh cho phong trào kháng chiến chống pháp từ 1858 đến 1873

Lãnh đạo phong trào

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

 

Kết quả hình ảnh cho phong trào kháng chiến chống pháp từ 1858 đến 1873

Chiến thắng tiêu biểu

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

 

Một điều ấn tượng về phong trào

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập 3: Đọc đoạn tư liệu thực hiện các nhiệm vụ sau

Tư liệu:

Tiếng súng của giặc đã nổ ầm ầm bên tai mà triều đình còn bận bàn cãi, nghị luận lung tung, kẻ hòa, người đánh, trên dưới không nhất trí, đánh hòa không ngã ngũ. Nhưng nhìn chung ý kiến được nhiều người tán thành chủ hòa. Điều đó khẳng định một thực tế đại bộ phận thuộc hàng ngũ phong kiến cầm quyền đã mang nặng tư tưởng thất bại chủ nghĩa, có tư tưởng sợ giặc. Trong thời kì đầu, vì quyền lợi giai cấp bị trực tiếp đụng chạm, bọn cng phản ứng lại. Nhưng vì bất đắc phải chống cự lại quân thù nên sức chống cự rất hạn chế, để rồi đầu hàng từng bước kẻ thù, cuối cùng dâng toàn vẹn lãnh thổ cho chúng.

(Nguồn: Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập II,

NXB Giáo dục, H.2003, tr.20.)

 

a. Gạch chân dưới các từ/ cụm từ thể hiện thái độ của triều đình Huế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

b. Sử dụng các từ/ cụm từ trên, hãy viết một câu khái quát về thái độ của triều đình Huế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858  đến năm 1873.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Bài tập 4: Hoàn thành sơ đồ tóm tắt quá trình mở rộng xâm lược ra Bắc của thực dân Pháp cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884.

 

Tómtắtdiễnbiến

CUỘC KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC

..............................................................

 

Ngày 15 - 3 - 1874

 

Riviere (Ri-vi-e) gửitốihậu thư

nổsúngđánhthànhHàNội

 

TrậnCầuGiấy, Rivierebịgiết

 

KíHiệpướcHarmand

 

..............................................................

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

..............................................................

 

Ngày 15 - 3 - 1874

 

..............................................................

 

ChiếnthắngCầuGiấy, F.Garnier

(Gác-ni-ê) bịgiết

 

......................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngày 20 - 11 – 1873

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Yêu cầu học sinh:

Đọc và tìm hiểu nội dung SGK bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (trang 125-130), em hãy hoàn thiện các phiếu bài tập sau:

Bài tập 1: Đặc điểm của phong trào Cần vương

 

 

Kết quả hình ảnh cho tôn thất thuyếtKết quả hình ảnh cho tôn thất thuyết

Lãnh đạo:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐẶC ĐIỂM CỦA PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG (1885 - 1896)

Quy mô:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tính chất:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ý nghĩa:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân thất bại:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

            Bài tập 2: Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1895)

 

Ý nghĩa:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kết quả:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoạt động chính của nghĩa quân:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Căn cứ, địa bàn:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lãnh đạo:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

KHỞI NGHĨA HƯƠNG KHÊ (1885 - 1895)

 

 

Kết quả hình ảnh cho Phan đình phùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

Bài tập 3: Đọc đoạn tư liệu hoàn thiện phiếu học tập về nhân vật Phan Đình Phùng.

 

Tư liệu:

Phan Đình Phùng (1847-1895), quê ở Đông Thái (nay thuộc xã Châu Phong, Đức Thọ, Hà Tĩnh). Khoa thi Đinh Sửu (1877) ông đỗ Đình nguyên Tiến sĩ. Lúc đầu ông được bổ làm Tri huyện Yên Khánh (Ninh Bình), sau được gọi về kinh đô sung vào Viện Đô sát làm Ngự sử.

Năm 1883, với tính cương trực, ông đã phản đối việc Tôn Thất Thuyết phế Dục Đức để lập Hiệp Hòa lên làm vua, vì thế ông bị cách chức bị đuổi về quê. Tuy vậy, khi triều đình kháng chiến chạy về Tĩnh, ông vẫn lên yết kiến Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết (tháng 10 năm 1885), được giao trọng trách tổ chức cuộc kháng chiến ở Hà Tĩnh. Suốt 10 năm cuối thế kỉ XIX (1885-1895), ông đã tiến hành xây dựng chỉ huy nghĩa quân chiến đấu, trở thành lãnh tụ tối cao của phong trào kháng chiến ở đây”.

(Nguồn: Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Đại cương Lịch sửViệt Nam, tập II,

NXB Giáo dục, H.2003, tr.79.)

 

PHAN ĐÌNH PHÙNG

 

Ảnh Phan ĐìnhPhùng

  • Tiểu sử: (Năm sinh - năm mất; xuất thân.......)

...........................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 

 

  • Tính cách nổi bật:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 

  • Sự nghiệp - công lao đối với dân tộc:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 

  • Những công trình còn lưu dấu ấn về Phan Đình Phùng hiện nay:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên học sinh: ……………………………………………..    Lớp…………….

(Lưu ý: Học sinh in phiếu bài tập sau đó hoàn thiện phiếu bài tập (có thể viết tay hoặc đánh máy) nộp lại cho giáo viên bộ môn chấm điểm vào tuần đầu tiên sau nghỉ dịch Covid-19)

 

Trường THCS ĐốngĐa                                                                                      Nhóm Sử 9

PHIẾU BÀI TẬP

1. Em hãy quan sát hình ảnh sau:

Hình bên trái là lá cờ của tổ chức nào? Em hãy nêu ý nghĩa của biểu tượng búa, liềm trên lá cờ đó.

 

2. Em hãy tìm hiểu tên gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kì. Lí giải vì sao có sự thay đổi tên gọi đó (bài làm giới hạn trong 2 trang giấy A4)?

3. Em hãy đọc nội dung các bài 19 và 20 (SGK - Tr. 72 - 80), lập bảng so sánh điểm giống và khác nhau về chủ trương của Đảng trong những năm 1930 - 1935 với những năm 1936 - 1939 theo mẫu sau:

* Điểm giống nhau:.............................................................................................

..............................................................................................................................

* Điểm khác nhau:

Chủ trương của Đảng trong những năm 1930-1935

Tiêuchí

so sánh

Chủ trương của Đảng trong

những năm 1936-1939

………………………………….

………………………………….

Xác định

kẻ thù

………………………………………..

………………………………………..

………………………………….

………………………………….

………………………………….

Khẩu hiệu đấu tranh

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………….

………………………………….

Nhiệm vụ

………………………………………..

………………………………………..

………………………………….

………………………………….

Hình thức đấu tranh

………………………………………..

………………………………………..

………………………………….

………………………………….

Kết quả

………………………………………..

………………………………………..

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Nguồn: thcsdongda.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết